Retordam

5th Feb, 2015
Nostalgisch

Dit vonden ze vroeger een slechte buurt

In de Jura stond daar op de hoek een vulkaan

In de ijstijd is alles dramatisch veranderd

Maar of het er nou op vooruit is gegaan...?

Categorie: Woordkunst