Retordam

29th Sep, 2014
Is er politiek na de verkiezingen?

(Voor de krententellers: "Is er voor de burger lokale politiek na de lokale verkiezingen?")

Net als de bierblikjes op een eettafel pas de ochtend na het huisfeest te bemerken zijn - zo springen verkiezingsposters pas enkele dagen na dato in het oog als relikwieën van een vervlogen gebeurtenis. Ze zijn van functie ontdaan: de stukken in een spel dat reeds is gespeeld. Dat was de democratie dan weer; tot over vier jaar.

De vraag naar politiek na verkiezingen doet denken aan de vraag naar leven na de dood - tevens een ogenschijnlijke contradictio in terminis die vaak eenzelfde houding oproept: ik weet het niet en kunnen we ons niet met iets nuttigers bezighouden?

Welnu, hier mijn ietwat onconventionele antwoord op die retorische vraag: Nee, eigenlijk is er voor de meesten van ons nu niet echt iets nuttigers te doen.

Hiermee wordt niet bedoeld dat we alles zouden moeten laten vallen, en dat lokale politiek de voornaamste actitiviteit voor elke burger moet worden. Echter, de komende beleidsperiode is een zekere minimale mate van betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek belangrijker dan ooit.

De reden hiervoor is simpel te benoemen: de uitrol van de decentralisaties. De robuustheid van lokale overheden zal hierdoor beproefd worden. Waar de toets niet wordt volstaan, vrees ik een sociaal cataclysme. Recht op zorg wordt vervangen door het voornemen zorgvoorzieningen te leveren. WWB-klantmanagers krijgen verregaande inspraak in de tijdsbesteding van mensen in de bijstand. De gemeenteraad moet erop toezien dat geen burger hiervan slachtoffer wordt.

Sed quis custodiet ipsos custodes?

Categorie: Politiek