Retordam

29th Sep, 2014
Interview met Frans Ootjers (Libertarische Partij Rotterdam)

Frans Ootjers is docent logistiek en tweede op de kandidatenlijst van de Libertarische Partij. Dit interview is live afgenomen op 14-03-2014 en verschijnt als ingekort en geredigeerd transcript.

Hoe zie je je kansen om in de raad te komen?

Ik schat op twee zetels, goed dus.

Wat is de kracht van de Libertarische Partij?

Het is een jonge partij, dus de mensen die bij de partij zijn betrokken zijn extra gemotiveerd om er iets van te maken. Bovendien heeft onze partij twee politieke eigenschappen die het met elkaar verbindt: economische vrijheid en persoonlijke vrijheid. De meeste partijen kiezen maar voor één van de twee.

Wat zijn de grootste problemen waar het bestuur van Rotterdam de komende periode mee geconfronteerd zal worden?

Er moeten echt veel minder regels komen. Ik ben van mening dat de regeldichtheid van Nederland zo groot is dat dadelijk de hele economie in de soep draait. Dat zie je niet alleen op het vlak van economie maar ook in de zorg en onderwijs. Het is bijna niet meer uitvoerbaar.

Welke oplossing ziet de Libertarische Partij hiervoor?

Als je je weg wilt banen door een oerwoud zou een goed kapmes handig kunnen zijn. Er zal flink gekapt moeten worden in de regelgeving, en we zullen veel meer moeten inzetten op vertrouwen in de mensen. De grote hoeveelheid regels willen we vervangen door een handjevol basisregels. Een goede lijkt me de vrijheid om te doen en laten wat je wilt, zo lang je een ander maar geen schade toebrengt.

Wat wil de Libertarische Partij de komende beleidsperiode bereiken?

Als eerste dus dat het aantal regels tot het minimum wordt beperkt. Als burger moet je over straat kunnen lopen zonder lastig gevallen te worden door bijvoorbeeld stadswachten die je voor bijna niets op de bon slingeren, of dat je preventief gefouilleerd wordt omdat je een verdachte huidskleur hebt. We willen de persoonlijke vrijheid dus vergroten, en er voor zorgen dat politiecapaciteit wordt ingezet om echte opsporingstechnieken in te zetten.

Hoe gaan jullie straks politiek bedrijven?

Als we 50% van de stemmen zouden krijgen zou het ontzettend makkelijk zijn, maar dat is niet realistisch. We zullen met andere partijen samen moeten werken die op dit soort terreinen hetzelfde willen: bescherming van de burgerrechten. Wat dat betreft heb ik geen vertrouwen in VVD of Leefbaar, ik zie raakvlakken bij GroenLinks en D66. Op economisch vlak hebben we wel meer verwantschap met de VVD. We gaan in beide gevallen wel verder.

In het programma wordt gesproken over directe schade aan anderen. Wat als het gaat om indirecte schade, dingen die afgewenteld worden?

Ik ben opgegroeid in de Krimpenerwaard, en daar had je een aantal gifwijken die op een gegeven moment gesaneerd moesten worden. Wat mij betreft geldt dat de vervuiler moet betalen. Juist met de huidige regelgeving kun je er mee wegkomen en moet de belastingbetaler de rekening oppakken.

Één van de speerpunten in het programma is dat alle gemeentelijke belastingen afgeschaft moeten worden. Vanuit het Rijk wordt geen budget gegeven voor het verwerken van afval, gemeentes krijgen de mogelijkheid daar zelf een vergoeding voor te vragen. Hoe wordt afvalverwerking straks bekostigd?

Waarom zouden mensen niet als particulieren een bedrijf kunnen inhuren die hun afval komt ophalen? Misschien kunnen mensen dat per straat afspreken. Dat is goedkoper. Een particulier maakt jaarlijks echt geen 370 euro aan afval, bij lange na niet.

Wat zijn de Libertarische Standpunten wat vetreft milieubeleid?

Directe schade toegebracht aan omwonenden moet vergoed worden. Overigens, als we die papierberg van regelgeving aan kunnen pakken is dat ook goed voor de bomen.

Wordt door iemand die in een auto rijdt de schade aan het milieu vergoed?

Dat is een goede vraag. We vinden dat straten zelf mogen bepalen wie er hoe doorheen mag gaan. Als je automobilisten gaat beboeten voor de uitstoot van fijnstof kun je de hele samenleving gaan beboeten. Ik denk dat we het over een andere boeg moeten gooien: de belastingdruk op kleine, innovatieve bedrijven is veel hoger dan die op een bedrijf zoals Shell. Door dit gelijk te trekken geef je duurzame bedrijven een kans. Dan krijgen schone, energiezuinige auto's een kans. Je kunt je dan afvragen in hoeverre er straks nog sprake van schade toegebracht door auto's is.

De overheid staat duurzame ontwikkeling in de weg. In de EU werd onlangs overwogen om extra belasting op zonnepanelen te heffen.

Is de partij tegen beleid waarbij er juist belastingvoordeel wordt geboden aan bedrijven die duurzaam bezig zijn?

We zijn tegen subsidies, maar willen de belasting tot het minimum beperken voor alle bedrijven. Fossiele brandstoffen zijn binnenkort gewoon niet rendabel meer, we weten bijvoorbeeld van zonne-energie dat het ergens volgend jaar even duur is als fossiele alternatieven.

Hoe staat ziet de partij de taken die door middel van decentralisaties naar gemeentes worden overgeheveld?

Er zijn gelden voor toegekend, dus je moet ze gewoon uitvoeren. Zelf denken we wel dat als de overheid het organiseert het onnodig duur is. We zouden zelf eerder voorstander kiezen voor privatisering van sociale voorzieningen. Je ziet het bijvoorbeeld bij de uitvoering van de bijstandswet: de bijstand zelf kost ons in Nederland 5 miljard, maar de uitvoering... Dat is een fors hoger bedrag. Daar valt flink in de bureaucratie te bezuinigen.

Categorie: Politiek