Retordam

7th Mar, 2014
Evaluatie PvdA

Eerste indrukken

Vandaag aan de orde: de welbekende vaalrode arbeiderspartij PvdA. Met maar liefst 754 stemmen meer dan aartsrivaal Leefbaar Rotterdam (ze kregen allebei 14 zetels) de winnaar van de vorige verkiezingen. Als beloning mochten zij het op drie wethoudersposten proberen. De lijsttrekker is huidig wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening, Hamit Karakus. Diens fans weten in ieder geval van het bestaan van zijn Wikipedia-pagina, waarschijnlijk sinds kort nadat hij op 30 september zijn gooi naar het lijsttrekkerschap openbaar maakte (zie voor extra lol ook de externe links). Ik zou nog iets zeggen over Moskee-internaten, maar de meeste mensen zullen dat verhaal wel kennen.

Zoals te verwachten bij een partij van dit formaat is het campagnemateriaal goed gepolijst: een kekke website, actieve social media accounts, een grote hoeveelheid troep voorzien van PvdA-logo en natuurlijk heel veel rozen die uitgedeeld kunnen worden onder begeleiding van een gesampelde hiphopbeat. De kandidatenlijst is een weergave van de stabiliteit van een dusdanig grote en gevestigde partij: vrijwel alle kandidaten hebben politieke ervaring. De running mate, Barbara Kathmann, heeft niet eerder op de kandidatenlijst gestaan. Wel heeft ze vermoedelijk haar sporen verdiend in het bestuur van verscheidene stichtingen. Als voormalig radioverslaggever en "vers gezicht" lijkt ze kenmerkend voor de verkiezingsstrategie van de PvdA: zichtbaarheid, charme en imago.

Aan politieke competentie zal het door de ervaring binnen de kandidatenlijst niet ontbreken. Dit maakt de PvdA tot een veilige keuze. Om ook een goede keuze te zijn is in mijn ogen echter ook visie noodzakelijk. In dit opzicht is het verkiezingsprogramma jammer genoeg treurig.

Het programma

Inclusief voorblad telt het 19 pagina's. Hiervan wordt ongeveer de helft ingevuld door persoonlijke verhalen: "U kunt lezen over de ambities van Vaio en Anne, het leven met een beperking van Mohammed, het ondernemerschap van Willem en de oude dag van Liene. Divers, emotioneel, eerlijk en Rotterdams."

Zonder al te aandachtig te lezen heb ik meer dan tien taalfouten of onzorgvuldigheden uit het programma gevist. En de tekst is doorspekt met zinnen die met een voegwoord beginnen. Hoewel dit niet per se fout is. Maar daarmee is het niet gelijk een goed idee. Want het staat erg informeel. En als je het veel doet gaat het irriteren.

De rest zijn zogenaamde "Actiepunten"; een woordkeuze die de nodige concreetheid impliceert. Helaas wordt deze impliciete belofte geenszins waargemaakt. Het programma staat vol wollige termen. Van het lezen van dit programma heb ik geleerd dat er van alles is dat de PvdA "belangrijk vindt", waar deze zich "Sterk voor maakt" en waar zij "op inzet". Ik ben nauwelijks wijzer over wat de PvdA concreet aan maatregelen wil treffen. Point in case:

34. Betrokken mensen zoals Annemieke uit het Oude Noorden, weten als geen ander wat er speelt in de wijken en buurten van onze stad. Via de nieuwe gebiedscommissies gaan wij de kennis en inbreng van deze Rotterdammers nog beter benutten om de wijken en buurten te verbeteren. Zo bouwen wij samen aan een schone buitenruimte en veilige buurt.

Voor mij is dit een absolute afknapper. Als ik nu op de PvdA stem weet ik eigenlijk nauwelijks welke maatregelen ik steun. De meeste standpunten keur ik af omdat ze niet voldoen aan mijn criterium "concreet en duidelijk verwoord". Er zijn echter ook punten die wel heldere voorstellen doen. Voor de liefhebber c.q. masochist heb ik die onderaan overgenomen en van mijn commentaar voorzien.

Reactie van een kandidaat

Omdat een verkiezingsprogramma niet het hele verhaal is benader ik de partijen ook voor een interview. Leo Bruijn, nummer 5 van de kandidatenlijst, was zo vriendelijk mij te woord te staan. Dit interview verschijnt binnenkort in zijn geheel op deze site. Tegen mijn meest prangende bezwaar - dat het programma erg vaag is - bracht hij het volgende in:

Ik was laatst op bezoek bij InHolland, waar ik van studenten de kritiek kreeg dat het niet uitmaakt wat er in het programma staat, want we doen het toch niet. Dan zeg ik: nee, we kúnnen niet alles wat in het programma staat doen, daar is het geld er niet voor. Je zet het toch in het programma, omdat mensen dan weten in welke richting je denkt. Wij kunnen van te voren niet zien welke matrix het coalitieakkoord het beste zal dekken. Je had net kritiek op de zinsnede "maakt zich sterk voor". De maatregelen waar we dit gaan doen liggen aan de omgeving, de tijd. Ik vind het wel belangrijk dat de partij zegt waar ze voor staat. Dat je de tools en middelen niet precies beschrijft... Kijk, bij ouderen is het makkelijk. Ik wil ze zo lang mogelijk sociaal actief houden, dit vermindert ook ziektekosten. Dat is een concretere maatregel. Als je zegt dat we ernaar streven dat zoveel mogelijk mensen weer maatschappelijk actief worden, dan bedoelen we daarmee ook die groep van 18.000 [bijstandsgerechtigden] die jarenlang geld hebben gekregen zonder ernaar om te kijken. Hoe we dat allemaal doen? Daar zijn we nu mee bezig, en je kunt verwachten dat we ermee doorgaan. In de toekomst kunnen daar best wel eens andere middelen bij komen die we zullen benutten om dat te bereiken.

Wat ik hieruit begrijp is dat de PvdA flexibel wil blijven ten opzichte van mogelijke coalitiepartners. Erg verstandig, op zijn minst in politiek opzicht. Wat ik er echter ook uit opmaak is: het is een gevestigde partij met gevestigde principes en gevestigde methoden. Stem PvdA en je krijgt... business as usual. Dat zal sommige mensen ongetwijfeld erg aanspreken. Ik ben niet direct één van die mensen.

Conclusie

De PvdA is een partij die maximaal haar voordeel doet met maatschappelijke inertie. Zij is een veilige keuze. Door het grote aanbod wordt iemand alleen kandidaat raadslid als deze het klappen van de zweep kent. Zonder twijfel zullen ze een aantal zetels binnenslepen, dus je stem gaat nooit verloren. Je weet min of meer wat je kunt verwachten: aandacht voor de problemen van marginale groepen en sociaal achtergestelden, behoud van sociale zekerheden, focus op laagdrempelige voorzieningen.

Daarentegen is het programma (en naar mijn mening ook de partij) allesbehalve visionair. De PvdA is de Cola Light onder de frisdranken, het alcoholvrije bier, de koffie zonder caffeïne. Zij zal thans bekende problemen met thans bekende methoden blijven bestrijden, totdat iemand anders bewijst dat het anders kan of moet.

Stem op de PvdA als: - Je vertrouwt dat de PvdA ontbrekende details goed in zal vullen. - Je risico-afkerig bent. - Je de belangen van sociaal achtergestelden belangrijk vindt. - Je vindt dat de zaken zoals ze nu zijn er wel mee door kunnen.

Mijn persoonlijk verdict: De rest van de partijen moet vrij slecht presteren wil ik op de PvdA stemmen. Dit is iets dat ik echter in het geheel niet uitsluit.

 

Punt voor punt

1. In Rotterdam zijn de afgelopen acht jaar successen geboekt met het ontwikkelen en uitbreiden van Groep Nul en de Brede School. De PvdA gaat door op deze ingeslagen weg. Binnen Groep Nul en de Brede School nemen ouders en scholen samen verantwoordelijkheid voor een stimulerende leeromgeving. De PvdA wil de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind verder vergroten en ouders in elk deel van de stad betrekken bij de activiteiten op school. Dit alles samen met betaalbare en kwalitatief goede algemene kinderopvang waar onderwijs, ondernemingen voor kinderopvang zoals gastouderbureaus en overheid de handen ineen slaan.

Dit vind ik één van de betere punten uit het programma. Al deze maatregelen bevorderen gelijkheid van kansen. De sociale mobiliteit die dit in de hand werkt maakt de stad een fijnere plek voor iedereen. Het blijft wel onduidelijk blijft hoe de betrokkenheid van ouders gestimuleerd gaat worden. Het idee om de netwerken van ouders en kinderen te versterken is mijns inziens onberispelijk. Het is ook een logische keuze gezien het versterkte netwerk de grote reden is dat de decentralisatie van het jeugdstelsel zogenaamd meer met minder gaat opleveren.

6.De PvdA wil de ondersteuning van schoolsportverenigingen doorzetten. De combinatie van sport en onderwijs is sterk en biedt veel kansen. 7. Wij willen dat Rotterdam zich als topsportstad profileert, want de prestaties van Rotterdamse topsporters inspireren de hele stad. Maar daarnaast kiest de PvdA nadrukkelijk voor investeringen in de breedtesport. Want iedere Rotterdammer moet de kans krijgen om op zijn of haar niveau te sporten. Naast bijvoorbeeld de sportcampus op Zuid, hebben wij aandacht voor de talentontwikkeling van jongeren in West. We willen Vreelust (Spangen) verder ontwikkelen tot een multifunctioneel sportcentrum.

Ook ik meen dat iedereen de kans moet krijgen een sport die ze leuk vinden te beoefenen. Gezien er echter moeilijke financiële keuzes gemaakt moeten worden vraag ik me af of andere vlakken de financiële stimulans niet beter kunnen gebruiken.

10. De PvdA wil dat de gemeente kinderen in arme gezinnen een kindpakket aanbiedt. De gemeente werkt bij het samenstellen van dit pakket samen met scholen en fondsen in de stad (Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld, Jarige Job). Het kindpakket zorgt ervoor dat elk kind, ongeacht het inkomen van zijn of haar ouders, in Rotterdam kan sporten bij een sportclub, zijn verjaardagsfeestje kan vieren of een muziekinstrument kan leren bespelen. Met het kindpakket verdubbelt de PvdA de bijdrage aan de fondsen die op dit moment kinderen in armoede ondersteunen.

Hoeveel mensen kunnen op dit moment niet van bovenstaande voorzieningen gebruik maken? Het Jeugdsportfonds is reeds actief, en Rotterdamse gezinnen met een laag inkomen krijgen al de toelage kinderen. Deze heeft dezelfde doelstelling. Het lijkt me niet wenselijk dat er naast een dergelijke toelage nog een ander pakket wordt gegeven; dit is ingewikkeld voor beide ouders en ambtenaren. Ik zou zeggen dat er een keuze voor één van de twee gemaakt moet worden, en dat dit moet worden afgestemd aan de hand van de hoeveelheid hulpbehoevenden.

12. Dit alles past in onze keuze voor een activerend armoedebeleid: drempels om mee te doen nemen we weg. De grootste drempels zijn taal, gezondheid en schulden. Wij stimuleren gezond gedrag bij kinderen door aandacht voor het thema in wijken, op school en thuis. Wij kiezen voor de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (tot 130% sociaal minimum). Samen met onze maatschappelijke partners sporen we armoede effectief op en verminderen we de drempels om hulp te zoeken. Er blijft een goede toegang tot de schuldhulpverlening voor wie dit nodig heeft. Wachtlijsten worden bestreden.
De premie voor de collectieve ziektekostenverzekering is ongeveer 144 euro. Hierbij geldt wel een eigen risico van 50 euro, en is een aanvullende verzekering inbegrepen. Dit is echter lang niet voor iedereen gunstiger dan de voorwaarden die door andere verzekeraars aangeboden worden. Ik ben ervan overtuigd dat ondersteuning bij het zoeken naar een passende polis veel mensen met lage inkomens meer zou helpen. (Ik zou bijvoorbeeld zelf niet de IZA Cura-polis willen, zelfs al kreeg ik de bonus van 10 euro voor mensen tot 110% van het minimum.)
16. Het door ons opgezette actieprogramma Jeugdwerkloosheid zetten we onverminderd voort. Samen met het bedrijfsleven zorgen we voor voldoende leerwerkplekken, stagemogelijkheden en werkervaringsplekken bijvoorbeeld in de vorm van de Startersbeurs. Zo blijven onze jongeren fit voor de arbeidsmarkt en staan ze in de startblokken zodra de economie weer aantrekt.
Ik vind de startersbeurs een slecht plan, omdat het door verdringing heel goed het probleem juist zou kunnen vergroten. Dit geld kan veel beter besteed worden binnen het bestaande systeem van sociale zekerheid. Een gedreven starter kan in de bijstand met vrijwilligerswerk ook zijn competenties uitbreiden. (Toegegeven, wel minder overtuigend) In plaats van gratis arbeid voor de werkgever wordt er nu echter een waardevolle maatschappelijke taak vervuld die anders niet was verricht.

Ik denk dat het voor veel jongeren in eerste instantie aanlokkelijk zal klinken. De schijn bedriegt echter. De miezerige vergoeding van 500 euro is niet eens genoeg om de vaste lasten van te dekken. Een aanvullende bijstandsuitkering (met alle ellende van dien) zal dus sowieso aan de orde zijn voor degenen die niets hebben om op te teren.

19. Wij willen één wethouder economie die zich samen met de burgemeester volledig inzet op reshoring: het terughalen van productiewerk, maakindustrie en assemblage vanuit het buitenland, oftewel ‘Made in Rotterdam’.
Ten eerste bevangt me altijd een ongemakkelijk gevoel als er voorgesteld wordt een nieuwe portefeuille te scheppen. Het kan natuurlijk legitiem zijn, als zich opeens een geheel nieuwe problematiek aandient. Al te vaak is het echter een manier om de indruk van daadkracht te wekken terwijl er weinig gebeurt. Ik weet nog goed dat bij mijn jaargang van het Model European Parliament (scholieren die Europeparlementariërtje spelen) ongeveer elke motie samengevat kon worden als "Constaterende..., overwegende..., besluit een nieuw orgaan in het leven te roepen".

Ten tweede heb ik serieuze bedenkingen bij de haalbaarheid van de ambitie een noemenswaardige hoeveelheid industrie te reshoren. Althans, zonder hier een disproportionele hoeveelheid geld op stuk te gooien en verregaande kniebuigingen voor het bedrijfsleven te doen.

22. Rotterdam heeft de beste en meest moderne haven ter wereld. De PvdA vindt dat Rotterdammers deze kans veel meer moeten gaan benutten. De structuur van het havenbedrijf mag nooit een belemmering zijn om meer profijt te hebben van de haven. Met het Rijk gaan we onderzoeken of de huidige structuur dit doel nog wel het beste dient. Hierbij kijken we naar de aandelen van het Rijk, de huidige NV-constructie: structuur NV en de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
Ik moet eerlijk zijn - ik heb geen flauw benul of dit een goed idee is.
24. Blijven investeren in duurzaamheid is belangrijk voor onze toekomst, goed voor ons milieu en levert werkgelegenheid op. We gaan door met het Rotterdam Climate Initiative en zetten samen met onze partners verder in op duurzame innovatie. Door de klimaatverandering zal het in de toekomst vaker en harder gaan regenen. We moeten ons hiertegen wapenen door voldoende waterberging en absorberend vermogen in de stad aan te brengen. En om te zorgen dat de lucht die Rotterdammers inademen een stuk schoner wordt.
Vooral de laatste zin - een prachtige non sequitur - onderstreept voor mij hoe doordacht het milieubeleid van de PvdA is. Merk op dat een standpunt inzake milieuzonering in het gehele programma schittert door afwezigheid. En om het gevaar van zinnen die beginnen met een voegwoord te illustreren.
26. Een wereldstad als Rotterdam kan niet zonder een goed openbaar vervoersnetwerk. Dit is goed voor de bereikbaarheid van de stad en voor de luchtkwaliteit. We willen voldoende bus- en tramlijnen met een goede frequentie. Het fietsen in onze stad wordt gestimuleerd. Per gebied investeren we in voldoende fietspaden en fietsenstallingen.
Niks op tegen, wat mij betreft.
30. Kunst en cultuur dragen bij aan de talentontwikkeling van onze jeugd en moeten zichtbaar op onze Mbo’s aanwezig zijn. Rotterdam gaat met de kunst- en cultuurorganisaties en de twee ROC’s en het AOC, aan de slag met een kunst- en cultuurprogramma. Ook de (verdere) integratie van kunst- en cultuureducatie in het lager en middelbaar onderwijs zijn van groot belang voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Om niet als kapotte LP te klinken onthoud ik me van commentaar over vaagheid. Kinderen op vroege leeftijd met kunst en cultuur kennis te laten maken klinkt als een prima idee, mits er een theoretisch kader voor is.
31. Er zijn ontzettend veel Rotterdammers die, net als Harisingh, problemen hebben met lezen en schrijven. Dit gaan wij aanpakken door van een aantal scholen Taalscholen te maken, waar volwassenen taallessen kunnen volgen. Hiervoor trekken we 1 miljoen per jaar uit en benutten we de netwerken van de scholen. Wij stampen geen stenen uit de grond, maar sluiten aan bij bestaande schoolgebouwen.
Helemaal geen gek idee. Ik denk echter wel dat een slechte beheersing van de Nederlandse taal in Rotterdam een aanzienlijk groter probleem is dan analfabetisme.
38. De woonomgeving wordt verbeterd zodat mensen in Rotterdam-Zuid blijven wonen. Nu verlaten veel mensen Rotterdam-Zuid als ze een betere baan krijgen of meer gaan verdienen. Woningen worden gecontroleerd op veiligheid en ernstige gebreken. Het onderhoud en beheer van particuliere woningen in de oude wijken wordt verbeterd door bijvoorbeeld meer eigenaren aan te schrijven en door meer ondersteuning van de Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s). Dit om te voorkomen dat woningen vervallen. Verder worden er nieuwe woningen gebouwd en komt er meer groen in de wijken.
Als inwoner van Zuid wens ik de PvdA veel succes. Dat is half gemeend, half sceptisch: dit idee is immers allesbehalve nieuw. Ik vraag me af waardoor het nu opeens gaat lukken.
39. Alle Rotterdammers leveren een bijdrage aan de stad. Dat kan in de vorm van werk en vrijwilligerswerk. Deze maatschappelijke inspanning mag niet leiden tot verdringing van reguliere banen op de arbeidsmarkt. Ook moet zij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Kun je werken en er is werk, dan verwachten we dat Rotterdammers aan de slag gaan. Een uitkering is er voor mensen die het echt nodig hebben. Mensen die langdurig in armoede leven, krijgen extra hulp in deze moeilijke tijden. Uitkeringsfraude sporen we op en blijven we hard aanpakken.
Ik licht dit punt er alleen uit omdat ik vermoed dat met "extra hulp in deze moeilijke tijden" de Langdurigheidstoeslag wordt bedoeld, voor mij een onbegrijpelijke perverse prikkel.
42. Het MKB is de grootste werkgever van Rotterdam. Veel ondernemers hebben, net als Willem, last van de crisis. De PvdA neemt maatregelen om kleine en middelgrote bedrijven te ondersteunen. Bijvoorbeeld door minder regels en jongeren richting het ondernemerschap te stimuleren. Minder regeldruk en heldere afspraken tussen bedrijven en de gemeente. Kleine ondernemers en ZZP’ers die in zwaar weer verkeren krijgen hulp en coaching van oud-ondernemers, studenten en gemeentelijke professionals onder de vlag: De Rotterdamse Zaak.
Een gedegen vermindering van de regeldruk is even wenselijk als deze moeilijk realiseerbaar is. "Jongeren richting het ondernemerschap stimuleren" klinkt zonder details als "we gaan geld op dit probleem stukgooien". Het is in ieder geval beter dan de startersbeurs. Wat betreft hulp en coaching... Tsjah.
43. De pvda blijft zich inzetten voor voldoende betaalbare huurwoningen voor lage en middeninkomens. De realisatie van woningen en de kwaliteit van de leefomgeving zijn voor de PvdA prioriteiten. Corporaties hebben een grote verantwoordelijkheid voor het op orde brengen van wijken en het investeren in nieuwe woningvoorraad. Zij krijgen hierbij de steun van de gemeente. De PvdA zorgt ervoor dat kluswoningen en andere vormen van zelf bouwen worden voortgezet.
Ik weet nog niet genoeg van dit onderwerp om er iets zinnigs over te zeggen.
46. Moderne woningen zijn energiezuinig. 10.000 woningen in Rotterdam voldoen niet aan de eisen van deze tijd. De PvdA wil dat de woningen van mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening worden gerenoveerd. En dat de gemeente stimuleringsregelingen biedt voor huiseigenaren, en verhuurders hierop aanspreekt wanneer niets gebeurt. We vragen Rotterdamse ondernemers om met oplossingen te komen zodat de energierekening van woningen omlaag, het comfort omhoog gaat, en het milieu verbetert. De PvdA wil dat de gemeente zich flexibel opstelt bij het beoordelen van bouwaanvragen, zodat innovatieve technieken kunnen worden toegepast. We willen dat alle ontwikkelingen in de woningbouw duurzaam plaatsvinden. Zowel kostenbesparingen voor de Rotterdammers als een goede leef- en woonkwaliteit voor de toekomst zijn voor ons van belang.
Hier kan ik me wel in vinden.
50. Onze mooie groene parken worden veilige en aangename ontmoetingsplekken voor jong en oud. Het plaatsen van openlucht sporttoestellen en voldoende toegankelijke toiletten dragen bij aan de aantrekkingskracht van de parken en maken het doorbrengen van een middag in het park nog prettiger. Jong en oud kan van de faciliteiten gebruik maken om fit en in beweging te blijven. De onderlinge saamhorigheid wordt hierdoor bevorderd.
Ook dit klinkt helemaal niet gek.
51. Alle Rotterdammers die hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken, ontvangen een felicitatiepakket van de gemeente. In dit pakket zit informatie over de Rotterdampas, informatie over het gratis OV voor 65+, informatie over vrijwilligerswerk en andere praktische informatie.
Er komt een moment (in ieder geval als mijn generatie 65 wordt) dat niemand meer op dit soort brievenbusvervuiling zit te wachten. Vooralsnog denk ik echter dat het kan helpen ouderen kennis te laten maken met de mogelijkheden die Rotterdam hen biedt.
52. De dienstverlening aan Rotterdammers is continu aan verandering en verbetering onderhevig, mede door alle digitale ontwikkelingen en 14010 (centrale nummer gemeente). Er blijft echter ook een groep Rotterdammers voor wie alle digitale ontwikkelingen te snel gaan. Om ook deze Rotterdammers van dienst te kunnen blijven zijn blijven er fysieke inlooppunten in de stad bestaan waar zij terecht kunnen.
De dienstverlening in Rotterdam is één grote prutsparade, en dit miezerige puntje dat er door de PvdA aan gewijd is kan ik niet anders dan een aanfluiting noemen. Ik wil er eigenlijk niet meer woorden aan vuil maken, maar dat is niet constructief.

Twee goede stadswinkels zijn beter dan tien slechte. Een goede vraagwijzer is beter dan een slechte stadswinkel. Ik vind echter wel dat het ook in de uithoeken van Rotterdam (vooral Pernis, waar volgens mij geen Stadswinkel meer zit) mogelijk moet zijn een paspoort, ID of rijbewijs aan te vragen.

54. Omdat de PvdA het belangrijk vindt dat Ouderen zich vertegenwoordigd voelen in het stadsbestuur en dat hun belangen worden behartigd, wordt in de nieuwe periode een coördinerend wethouder Ouderen geïntroduceerd, die zich specifiek bezig gaat houden met ouderenbeleid in onze stad.
Joepie, nog een nieuwe portefeuille. Dit heeft vast niets te maken met het feit dat er drie ouderenpartijen aan de verkiezingen meedoen.
55. Het openbaar vervoer voor 65-plussers blijft gratis. In 2007 heeft de PvdA ervoor gezorgd dat er gratis OV voor ouderen in Rotterdam is gekomen en sindsdien heeft de PvdA, met succes, gestreden voor het behoud hiervan. Dankzij het gratis OV blijven ouderen actief en mobiel, kunnen zij hun sociale contacten blijven onderhouden en wordt vereenzaming voorkomen.
Dit zie ik niet als een prioriteit, maar soit, ik zie het nut ervan in.
58. Chronisch zieken & mensen met een beperking verdienen onze speciale aandacht. We maken een inkomensvoorziening om mensen die extra kosten hebben door hun beperking te compenseren. Gehandicapte bewoners en gehandicapte bezoekers aan Rotterdam mogen in de gehele stad gratis parkeren.
Een inkomensvoorziening zoals een vergoeding voor hoortoestellen, speciale kleding, of warmtetoeslag? Gratis parkeren voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart ben ik overigens wel groot voorstander van. We zijn haast de enige gemeente in deze regio waar dit niet geldt, en dat werkt erg verwarrend.

Categorie: Politiek