Retordam

Enkele geschriften...

De Poortwachter

Werkervaringsreflectie, geschreven halverwege 2014. Duidt het werk in een callcenter aan de hand van Kafka, Sartre en Martin Buber.

Alles kan

Essay stammend uit november 2014. Een toepassing van Gadamer's hermeneutiek op mijn eigen levensgebeurtenissen.

Zondvloed zonder Ark

Essay, geschreven in juni 2014. Reflectie op Gadamer's hermeneutiek aan de hand van zijn dialoog met Derrida. Vergt enige bekendheid met het werk van Gadamer.

Techniek - 4 essays

Een viertal essays, geschreven in 2011. Elk is geïnspireerd door een invloedrijke tekst uit de techniekfilosofie. De behandelde denkers zijn achtereenvolgens Albert Borgmann, Martin Heidegger, Don Ihde en Günther Anders. De teksten zijn hier voornamelijk als denkvoer opgenomen, en zouden eigenlijk geredigeerd moeten worden.