Het Diskordianistisch Manifest

hacking de gibson

Een spook waart door Europa - het spook van het diskordianisme. Alle machten van het oude Europa hebben geen flauw benul van dit spook - logisch, want het is een spook. Maar goed, de oude machten van Europa dus- de poepsaaie Brusselse lobbyisten, de karikatureske autocraten, Merkel en Putin, de gele hesjes en de BOA's van Stadstoezicht Schubbekutteveen - geen van allen hebben ze ooit van het diskordianisme gehoord.

Waar is de partij die consequenter nog nooit iets verkloot heeft omdat ze uberhaupt niks doen dan het diskordianisme?

Uit dit feit vloeien twee dingen voort.

Het diskordianisme wordt door absoluut niemand erkend.

Het is hoog tijd dat de diskordianisten hun opvattingen - hun oogmerken, hun tendenties - geïrriteerd gaan mompelen bij het wegbrengen van de vuilniszakken en tegenover het sprookje van van het diskordianisme een halfbakken aftreksel van het communistisch manifest plaatsen in een mislukte poging tot humor.

Voor dit doel zijn vertegenwoordigers van talrijke Diskordianistische sektes afgereisd naar Rotterdam alwaar zij, na rijp beraad, dit manifest hebben opgesteld.

De geschiedenis van elke tot nog toe bestaande beschaving is de geschiedenis van bullshit. De zogenaamde logische wetten die de hoeksteen van hedendaagse kennis vormen - de wet van de uitgesloten derde, de wet van de non-contradictie - zijn onwaar. Hieruit vallen een aantal zaken af te leiden. God is dood, alles is toegestaan, niets doet ertoe en niemand gaat ons redden.

En dus? Nouja, dus kloten we maar een beetje aan, ik weet het verder ook allemaal niet. Hier zou ik nog een hele historische beschouwing kunnen ontvouwen, maar daar ben ik een beetje te lui voor, plus het is 2021- wie gaat er ooit nog meer dan 1a4 tekst lezen? Hier volgen dan maar gewoon een paar programmapunten of eisen of watdanook.

  1. Maar even beginnen met een inkoppertje die het altijd goed doet - grootschalige onteigening van kapitaal bij de bovenste klasse en herverdeling onder de nooddruftigen. We rijden met een rioolwagen naar het geldpakhuis van Frits Goldschmeding en zuigen de hele boel leeg. En ja, dit is persoonlijk - ik weet dat je dit leest, Frits, val dood, ik kom je halen!
  2. Grenzen afschaffen.
  3. Nederland stapt per direct uit het verdrag inzake psychotrope stoffen en schrapt de opiumwet.
  4. De Grondwet wordt herschreven zonder antropocentrische vooringenomenheid. Het doel van de staat wordt het verzekeren van de bestaanszekerheid en het gedijen van alle levende wezens.
  5. Belangrijke sectoren van de economie zoals de zorg, energie en huisvesting worden genationaliseerd.
  6. Nederland richt een white hat-versie van de NSA op met als uiteindelijke doel het neerhalen van het Vierde Rijk, beter bekend als de Verenigde Staten van Amerika.
  7. Bier.
  8. Tieten.
  9. Kapot veel investeren in onderzoek zodat wij de eerste kunstmatige superintelligentie ontwikkelen en uit naam van de revolutie de hele wereld kunnen veroveren.

Doorrekening van dit programma door het CPB moet nog plaatsvinden.

De diskordianisten versmaden het, hun opvattingen en oogmerken te doordenken of verder toe te lichten. Zij verklaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt door het soort pretentieuze pseudo-intellectuele tegencultuur te produceren die nog nooit iets aan de materiële omstandigheden van de mensheid heeft bijgedragen. De heersende klassen zullen sidderen van nog een groep wappies die ze, meurend naar wiet, een slechtgeschreven pamflet aanreiken op metrostation Kralingse Zoom! De wappies hebben daarbij niets te verliezen dan het respect van iedereen die ze kennen, kans op een relatie, hun bezittingen en hun mentale dan wel fysieke welzijn. Ze hebben een gevoel van morele superioriteit te winnen.

Wappies aller landen, verenigt u! Hail Eris!